Schenkingsvrijstelling

De vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning wordt per 1 januari 2017 verhoogd en verruimd. Het maximale schenkingsbedrag gaat structureel omhoog naar
€ 100.000.

Daarnaast vervalt de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan. De voorwaarde dat de ontvanger van een schenking tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, blijft bestaan.

De vrijstelling was in 2014 al verhoogt tot € 100.000 om de woningmarkt te stimuleren. Maar per 1 januari 2015 is de vrijstelling weer verlaagd naar € 52.752.
De nieuwe regeling gaat pas in op 1 januari 2017 en niet al op 1 januari 2016.
(in 2016 blijft het schenkingsbedrag € 52.752)

Wilt u uw kind (of iemand anders) een schenking doen voor de aankoop van een eigen woning? Dan is het misschien raadzaam om daarmee te wachten tot januari 2017.

(klik hier om terug te keren naar "nieuws")
Website door Buro TARGET