AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Als organisatie krijgt u dan meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan nu - op uw verantwoordelijkheid om te kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Dat vergt een gedegen voorbereiding.

Als boekhoud- en belastingadvieskantoor kunnen wij u hierin niet begeleiden omdat wij geen inzicht hebben in de gegevens die in uw organisatie bewaard worden waarop de AVG van toepassing is.

U kunt zich het beste wenden tot de brancheorganisatie waar uw bedrijf bij aangesloten zit of eventueel juridische hulp inschakelen.

De AVG-regelhulp via de Autoriteit Persoonsgegevens – 10 stappen plan
Om u te helpen bij de voorbereiding op de AVG, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de interactieve tool 'de AVG-regelhulp' ontwikkeld. Als u de vragen uit de regelhulp beantwoordt, krijgt u een praktisch advies op maat over waar u nog aan moet werken om goed voorbereid te zijn op de AVG. De AVG-regelhulp is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Sites die u verder kunnen helpen:
https://rvo.regelhulpenvoorbedrijven.nl/avg//pages/avg#/welkom
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
.

Website door Buro TARGET