Afschaffing BTW-landbouwregeling per 1-1-2018

Het kabinet heeft in een bijlage bij de Miljoenennota te kennen gegeven dat zij de landbouwregeling per 1 januari 2018 wil afschaffen. Achtergrond hiervan is dat de regeling in mindere mate bijdraagt aan de beleidsdoelen voor concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens.

Of dit voorgenomen beleid ook daadwerkelijk doorgang gaat vinden, moeten we afwachten, mede met het oog op de vorming van een nieuw kabinet in 2017.

Gevolgen

Als de afschaffing van de landbouwregeling doorgaat betekent dit dat alle landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers vanaf 1 januari 2018 met btw-heffing te maken krijgen.
Er is dan geen keuze meer om wel of niet buiten de btw-heffing te blijven.

Voorbereiding

Agrariërs die op dit moment gebruik maken van de landbouwregeling moeten zich gaan voorbereiden op de afschaffing. Wanneer de afschaffing pas in het Belastingplan 2018 wordt aangekondigd, heeft de sector slechts een zeer korte termijn om zich hierop voor te bereiden.

De volgende zaken verdienen hierbij de aandacht:
- aanpassing administratie;
- informeren afnemers/leveranciers;
- berekening gevolgen herzieningsregeling voor “oude” investeringen;
- beoordelen tijdstip nieuwe investeringen, d.w.z. vóór of ná 1-1-2018;

Uiteraard zijn wij u graag van dienst voor advies en begeleiding hierin. 

(Klik hier om terug te keren naar ''nieuws'')

Website door Buro TARGET