Nieuws

Brief Belastingdienst vooraf ingevulde aangifte (VIA)
Heeft u een brief van de Belastingdienst ontvangen inzake de VIA? Dat klopt!

Eindejaarsbrief 2017
Lees hier wat er voor u allemaal gaat veranderen in 2018

Brief belastingdienst Elektronisch Kopie Aanslagen

Momenteel ontvangt u vanuit de belastingdienst een brief inzake het verdwijnen van de Elektronische Kopie Aanslagen, klik op bovenstaande lilnk voor meer informatie.

Handhaving van de Wet DB
A uitgesteld tot 1 januari 2020
Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving om de Wet DBA te vervangen op 1 januari 2020. Tot die tijd schort de Belastingdienst de handhaving van de wet op. Klik op bovenstaande link voor meer informatie.

Afschaffing BTW-landbouwregeling per 1-1-2018

Het kabinet heeft in een bijlage bij de Miljoenennota te kennen gegeven dat zij de landbouwregeling per 1 januari 2018 wil afschaffen. Klik op bovenstaande link voor meer informatie.

Vaarwel blauwe envelop

De Belastingdienst gaat digitaliseren, het afscheid van de blauwe envelop gebeurt geleidelijk.

Schenkingsvrijstelling eigen woning naar € 100.000

Het maximale schenkingsbedrag gaat structureel omhoog naar € 100.000
vanaf 1 januari 2017.

G-rekeningensysteem blijft bestaan / depotstelsel definitief van de baan

Het huidige G-rekeningensysteem wordt definitief niet vervangen door een systeem van
rechtstreekse stortingen (depotstelsel).

Wijzigingen in de Wet Werk en Zekerheid
Er gaan belangrijke wijzigingen plaatsvinden m.b.t. tijdelijke contracten en ontslagvergoeding.
Klik op bovenstaande link om te kijken wat er voor u als werkgever veranderd.

Website door Buro TARGET