Nieuws

Kleine werkgevers mogen tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan werknemers
Vanaf 2020 wordt de zogenaamde werkkostenregeling verruimd. Dit wordt gedaan op zo'n manier dat kleine werkgevers relatief het meeste voordeel hebben.

AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordering gegevensbescherming (AVG) van toepassing

Handhaving van de Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2020
Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving om de Wet DBA te vervangen op 1 januari 2020. Tot die tijd schort de Belastingdienst de handhaving van de wet op. Klik op bovenstaande link voor meer informatie.

Afschaffing BTW-landbouwregeling per 1-1-2018

Het kabinet heeft in een bijlage bij de Miljoenennota te kennen gegeven dat zij de landbouwregeling per 1 januari 2018 wil afschaffen. Klik op bovenstaande link voor meer informatie.

Website door Buro TARGET