Voor wie

Wij hechten waarde aan een vertrouwelijke en persoonlijke manier van adviseren. Ons team is samengesteld uit medewerkers die beschikken over verschillende specialisaties, daardoor kan vrijwel elk vraagstuk intern behandeld worden.

Voor medische bedrijven

Vergrijzing zet druk op de vraag naar zorg, terwijl er een tekort is aan zorgpersoneel. Technologische vooruitgang vereist investeringen en privacyoverwegingen. Kostenbeheersing en toegang tot zorg blijven belangrijk. Daarnaast zijn pandemieën en gezondheidscrisissen onvoorspelbaar. Innovatie en beleidsmaatregelen zijn cruciaal voor een duurzame zorgtoekomst. Om als ondernemer in de zorg antwoord te hebben op deze ontwikkelingen, is het van belang om de vinger aan de pols te houden. Dat vraagt om een goed inzicht in je eigen onderneming. Vermeulen en Van Gerven is de adviseur die je daarbij kan helpen.

In de bouw

De bouwsector wordt de komende jaren geconfronteerd met diverse uitdagingen. Klimaatverandering vereist duurzame bouwmethoden en energie-efficiënte gebouwen. Grondstofschaarste en prijsschommelingen zijn zorgpunten. Digitalisering en automatisering vragen om nieuwe vaardigheden. Regelgeving en vergunningen kunnen vertragingen veroorzaken. Innovatie en milieubewustzijn zijn essentieel voor de toekomst van de bouw. Dat vraagt om inzicht en overzicht. Vermeulen en Van Gerven helpt om op elk moment de juiste financiële inzichten te geven.

Voor de lokale detailhandel

E-commerce groeit, wat fysieke winkels onder druk zet. Klanten verwachten naadloze online en offline winkelervaringen. Veranderende consumentenvoorkeuren en duurzaamheidseisen vragen om aanpassingen. Technologie, zoals automatisering en personalisatie, wordt cruciaal voor succes in de retailsector. Wij kunnen je helpen aan de juiste financiële inzichten en de kennis om je bedrijf efficiënt te blijven aansturen.

Voor de industrie

Klimaatverandering vereist duurzame productiemethoden en emissiereductie. Digitalisering en automatisering vragen om her- en bijscholing van werknemers. Toeleveringsketens worden kwetsbaarder door geopolitieke spanningen en pandemieën. Regelgeving en compliance eisen aanpassingen. Innovatie en flexibiliteit zijn cruciaal voor industriële groei. Dat vraagt om het juiste inzicht. Op elk moment. Ook financieel. Wij zijn graag de adviseur die hierbij helpt.

Wij begeleiden onze klanten vanaf het moment dat ze starten tot wanneer zij stoppen, in goede en slechte tijden. Als je overal bij betrokken bent, dan voelt dat voor een klant ook vertrouwd.

Jurry Vermeulen

In de handel

De groothandel staat voor verschillende uitdagingen in de komende jaren. Digitalisering en e-commerce vereisen efficiënte online operaties en klantgerichte platforms. Toenemende vraag naar duurzaamheid betekent heroverweging van logistiek en voorraadbeheer. Concurrentie wordt wereldwijd intenser, wat innovatie en differentiatie noodzakelijk maakt. Kostenbeheersing en flexibiliteit blijven belangrijk. Vermeulen en Van Gerven is de adviseur die je kan helpen aan het juiste financiële inzicht en de kennis op elk gewenst moment.

Voor de dienstverlener

Klantverwachtingen zijn hoog, met nadruk op personalisatie en gemak. Digitalisering en automatisering vragen om vernieuwing van diensten en vaardigheden. Dataveiligheid en privacy regulering worden belangrijker. Concurrentie is wereldwijd en vraagt om differentiatie. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn opkomende prioriteiten. Dat vraagt niet alleen om ondernemerschap, maar vooral ook om inzicht.

MKB en BV structuren

Een groeiend MKB-bedrijf staat voor diverse uitdagingen in de komende jaren. Financiering voor expansie is vaak beperkt. Digitalisering vereist investeringen en aanpassingen. Talentwerving en behoud zijn cruciaal. Concurrentie en marktdynamiek vragen om flexibiliteit en innovatie. Regelgeving en compliance eisen aanpassingen. Duurzaamheid en marktaanpassing worden steeds belangrijker. Dat vraagt om een adviseur met verstand van zaken, én een adviseur die de taal van jou als ondernemer spreekt. Vermeulen en Van Gerven is die adviseur.

En ook voor de ZZP-er

Toegang tot opdrachten en financiële stabiliteit zijn onzeker. De veranderende regelgeving en sociale zekerheid vraagt om een continu aanpassingsvermogen. En het ontbreken van arbeidsvoorzieningen zoals ziekteverlof en pensioen vergt een solide financiële planning. Daarom kun je maar beter samenwerken met een adviseur die deskundig is en jouw taal als ondernemer spreekt.

We maken ons sterk voor het contact met mensen.  Het belang van het gewone praatje met de klant, waardoor we op een begrijpbare manier communiceren.

Maarten van Gerven
Menu